x 

Winkelwagen is leeg
 
 

search

 
 
 

Groep 3

AVI 1 / AVI-Start: nét begonnen met lezen / 6-7 jaar

- Herkent direct de lidwoorden de, het en een.

- Herkent simpele woorden zoals vis, teen, boom, boot, etc.

- Leest met een groot lettertype.

AVI 1-2 / M3: midden groep 3   / 7 jaar

- Leest zinnen met ongeveer 6 woorden zonder hoofdletters.

- Leest korte zinnen met één zin per regel (geen samengestelde zinnen)

- Benoemt vlot alle letters van het alfabet, korte klanken, lange klanken (aa-oo-ee-uu), tweeklanken (ei-ij-ou-au-ui-ie-eu-oe) en de dubbele medeklinkers ch en ng.

- Leest éénlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden.

- Leest vlot klankzuivere* (M)K(M) woorden (medeklinker-klinker-medeklinker woorden) bijvoorbeeld: mam, is, boos, boot *(maar geen bood, want de d is niet klankzuiver. Je hoort een t).

AVI 2-3 / E3: eind groep 3 / 7-8 jaar

- Leest één zin per regel met ongeveer 7 woorden met hoofdletters.

- leest vlot nevenschikkende samengestelde zinnen (twee hoofdzinnen die aan elkaar verbonden worden door de voegwoorden want, en, maar, of. Bijv. Lies komt niet, want ze is ziek.)

- Leest vlot eenvoudige tweelettergrepige of samengestelde woorden (bel-len, deur-bel).

- Leest vlot éénlettergrepige woorden eindigend op dt, ng, of nk.

- Leest vlot twee of drie medeklinkers vooraan en/of achteraan (school, fietst)

- Leest vlot verkleinwoorden.

Groep 3